Beijing-turist

Himmelska fridens port. © Can Stock Photo Inc. / devon

Den förbjudna staden

Ming-kejsaren Yongle började bygga det kejserliga palatset år 1409. Förbjudna staden, som den kom att kallas eftersom få hade tillträde till den, är världens största palatsanläggning. Den mäter 961 meter från nord till syd och 753 meter från öst till väst. De flesta av dagens byggnader är från 1700-talet. Förbjudna staden är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista.

Huvudingången är genom Himmelska fridens port eller Tiananmen (bilden ovan). Från balkongen utropade ordförande Mao Folkrepubliken Kina den 1 oktober 1949. Som minne av detta hänger Mao Zedongs porträtt på porten. Porträttet är 6 meter högt och 4,5 meter brett och väger 1,5 ton. Det byts ut mot ett nytt inför varje nationaldagsfirande. Till vänster om porträttet står det "Länge leve Folkrepubliken Kina" och till höger "Länge leve enigheten mellan alla världens folk".

Meridian-porten

Meridian-porten sedd inifrån den Förbjudna Staden. © Can Stock Photo Inc. / itpow

För att komma in i Förbjudna staden måste man passera genom tre portar: Tiananmen, Duanmen och Wumen (bilden). Wumen eller Meredianporten är den innersta av de tre portarna. Eftersom den kinesiske kejsaren ansågs bo i världens medelpunkt är det inte heller förvånande att mittlinjen genom världen (meridianen) ansågs gå genom den Förbjudna Staden.

Blickar man norrut från Meridianporten ser man palatsgården och Yttersta harmonins hall (bilden nedan). Den 35 meter höga hallen var den högsta byggnaden i Beijing under Ming och Qing dynastierna. I hallen finns draktronen från vilken den kinesiske kejsaren styrde sitt rike (nedre bilden).

Yttersta harmonins hall

Palatsgården och Yttersta harmonins hall. © Can Stock Photo Inc. / itpow

Tronen

Tronen i Yttersta harmonins hall. © Can Stock Photo Inc. / gary718

Man kommer till den norra inre delen av Förbjudna staden genom att passera genom Himmelska renhetens port, Qianqingmen. Här bodde och arbetade kejsarna under Ming och Qing dynastierna. Längst norrut finns en vacker trädgård i typisk kinesisk stil.

Tempel

Tempel i palatsträdgården. © Can Stock Photo Inc. / buch

Hela Förbjudna staden omges av en 10 meter hög mur och en vallgrav (bilden nedan). Under Ming och Qing dynastierna fick inget hus i Beijing byggas högre än muren.

Vallgrav

Vallgraven runt Förbjudna Staden. © Can Stock Photo Inc. / itpow

Om man lämnar palatset genom den norra porten kan man gå över gatan till Jingshan-parken. När man grävde vallgravarna runt den förbjudna staden lade man jorden i en stor hög norr om palatset. Denna kulle kallas Jingshan. Här uppifrån har man en fantastisk utsikt över den förbjudna staden och de centrala delarna av Beijing. Utanför den norra porten kan man få en guidad tur med cykelkärra genom de gamla gränderna, de s.k. hutongerna.

Den siste kejsaren bodde i Förbjudna staden fram till 1924. Året efter blev Förbjudna staden museum och kallas nu Palatsmuseet. För mer information om det kejserliga palatset besök muséets hemsida Palace Museum.